ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI Nspire CX - TI Nspire CX CAS

ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สั่งซื้อสินค้า

TI BA II Plus - BA II Plus Professiona

ตอบโจทย์ทุกปัญหาทางการเงิน มีฟังก์ชันเฉพาะทางธุรกิจ

สั่งซื้อสินค้า

TI 84 Plus CE

เปลี่ยนความอยากรู้ เป็นความเข้าใจ

สั่งซื้อสินค้า

ทดลองใช้งาน ฟรี! 30 วัน

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทดลอง
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี

คู่มือแนะนำการใช้งาน

เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น
ค้นหาคู่มือแนะนำ

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องคำนวณรุ่นนั้นๆ
ค้นหากิจกรรม
 • เครื่องคิดเลขการเงิน - BA II Plus™ Professional

  เหมาะสำหรับ การบัญชี เศรษศาสตร์ การเงิน การตลาด คณิตศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ สถิติ

 • เครื่องคิดเลขการเงิน - BA II Plus™

  อนุญาติสำหรับการทดสอบ CFA, GARP FRM, CISA

 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟ - TI-84 Plus CE

  ได้รับอนุญาติสำหรับการทดสอบ SAT, ACT, AP, IB

 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟ - TI-Nspire™ CX CAS

  ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

 • สะพานโกลเด้นเกตกับคณิตศาสตร์ (Golden Gate Bridge andMathematics)

  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หมายถึงการนำความรู้เนื้อหาหลั … Continued

  การทดสอบ SAT ACT และข้อกำหนดในการใช้เครื่องคิดเลข

  SAT คืออะไร?
  ย่อมาจาก Scholastic Assessment Test เป็นข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้ในการเลือกบุคคลเข้าศึกษา เหมือนกับการแอดมิชชั่นของไทย รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เช่น โปรแกรมนานาชาติของจุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ โดยทำการการสอบความถนัดในวิชาเลขและภาษาอังกฤษ  …Continued

  สรุปข้อมูลของการสอบ License ทางการเงิน (CFA FRM CFP PRM CISA CAIA CIPM CMT)

  ย่อมาจาก Chartered Financial Analyst เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล ผู้ที่ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดจะมีสิทธิได้รับ CFA Charter และได้รับการยกย่องให้เป็น CFA Charter holder
  ในด้านเนื้อหา หลักสูตร CFA เป็นการปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกองทุนที่ใช้ได้จริงในธุรกิจการจัดการกองทุน เป้าหมายของการสอบ CFA ก็เพื่อเป็นการปูทางไปสู่วิชาชีพด้านการบริหารกองทุน (investment profession)  …Continued