ร้านค้าทั่วประเทศ

ภาค จังหวัด สาขา ที่อยู่ หมายเหตุ
ภาคกลาง กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ ตึกลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 35 มีสินค้าทุกรุ่น
ภาคกลาง กรุงเทพฯ เซ็นทรัล ชิดลม B2S มีเฉพาะรุ่น BA II Plus, BA II Plus Professional, TI-84 Plus C Silver Edition
ภาคกลาง กรุงเทพฯ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม9 B2S ชั้น 7 มีเฉพาะรุ่น BA II Plus, BA II Plus Professional, TI-84 Plus C Silver Edition
ภาคกลาง กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือ ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เขตบางนา มีเฉพาะ BA II Plus และ BA II Plus Professional เท่านั้น
ภาคกลาง' ปทุมวัน กรุงเทพฯ บีเทรน พารากอน ชั้น 3