เครื่องคำนวณทางการเงิน รุ่น BA II Plus Professional

เครื่องคำนวณทางการเงินที่ดีที่สุดของ Texas Instruments ทั้งการประมวลผลที่รวดเร็ว การใช้งานที่ง่าย พร้อมฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. Net Future Value (NFV) 2. Modified Internal Rate of Return (MIRR) 3. Modified Duration 4. Payback 5. Discount Payback

3390.00 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา คลิก!
รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติของเครื่อง BA II Plus Professional

 1. Solves time-value-of-money calculations such as annuities, mortgages, leases, savings, and more.

 2. Generates amortization schedules

 3. Performs cash-flow analysis for up to 32 uneven cash flows with up to 4-digit frequencies; computes NPV and IRR

 4. Net Future Value (NFV)

 5. Modified Internal Rate of Return (MIRR)

 6. Modified Duration

 7. Payback and Discounted Payback

 8. Choose from 2 day-count methods (actual/actual or 30/360) to calculate bond price or yield to maturity or to call

 9. 4 methods for calculating depreciation, Book value, and remaining depreciable amount: SL, SYD, DB, DB with SL cross-over

 10. Depreciation Schedules

 11. Bond prices and yield to call or maturity

 12. Prompted display guides you through financial calculations showing current variable and label

 13. BGN/END payment setting

 14. Partial years

 15. 10 user memories

 16. 10-digit display

 17. List-based one- and two-variable statistics with four regression options: linear, logarithmic, exponential and power

 18. Math functions include trigonometric calculations, natural logarithms, and powers

 19. Black protective pouch with quick reference card included

 20. One lithium 2032 battery included

 21. APD™ (Automatic Power Down) conserves power

 22. One-year limited warranty