เครื่องคิดเลข TI-30 XB Multiview

เครื่องคิดเลขสำหรับผู้สอบประกันภัย และวิศวกรรม

1200.00 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา คลิก!
รายละเอียดสินค้า

Specification

 • Review and edit previous entries

 • Fraction/decimal conversions

 • Random number and random integer generator

 • Negation key

 • Menu settings

 • Change improper fractions to mixed numbers

 • Automatic simplification of fractions

 • One constant

 • Combinations and permutations

 • Trigonometry

 • Hyperbolics

 • Logs and antilogs

 • Convert angles from degrees to radians to grads

 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!

 • Fixed decimal capability

 • One- and two- variable statistics

 • EOS: (Equation Operating System)

 • Up to eight pending operations

 • Up to 23 levels of parentheses

 • Error recovery capability

 • Five memory variables

 • Scientific and engineering notation